Specialist i Komunikimit dhe Marredhenieve me Publikun

Apply now

ikubINFO is the largest software engineering company in Albania.

Equipped with 25+ years of business experience of founders and key senior managers, we provide software engineering services in Albania and internationally, by bringing together top professionals, best practices and a smart selection of modern technologies. The team of 100+ certified developers in modern technologies is our key to success. While solidifying our position in Albania as the leader company in providing software engineering services for the most important e-Government systems in Albania, we are expanding our activities in European markets as well.

We are looking for motivated and passionate developers to join us in the position of:

 

Specialist i Komunikimit dhe Marredhenieve me Publikun

ikubINFO eshte ne kerkim te nje Specialisti Komunikimi dhe te Marredhenieve me Publikun (PR) për t’u bashkuar me ekipin tonë!

Si Specialist i Komunikimit dhe Marredhenieve me Publikun në ikubINFO ju do të jeni përgjegjës për menaxhimin dhe përmirësimin e të gjitha kanaleve tona të komunikimit, brenda kompanisë dhe jashtë saj.

Nëse jeni një person entuziast, ambicioz dhe energjik dhe e doni komunikimin dhe marredheniet me publikun, ju ftojme te aplikoni!

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Kontribuon ne ndertimin e planit te komunikimit te kompanise brenda dhe jashte saj ne bashkepunim me menaxherin e komunikimit dhe PR.
 • Zbaton te gjitha aktivitet e komunikimit dhe te maredhenieve me publikun sipas planit te dakordesuar.
 • Propozon vazhdimisht ide te reja komunikimi tek pergjegjesi ose menaxhere te tjere te kompanise.
 • Identifikon problematika ne kanale komunikimi dhe i zgjidh ato ne bashkepunim me pergjegjesin.
 • Bashkepunon ngushte me departamentet kryesore te kompanise per te krijuar, update-uar dhe mirembajtur materialet promovuese te kompanise.
 • Bashkepunon me Burimet Njerezore per identifikimin dhe ekzekutimin te akiviteteve te komunikimit ne funksion te kultures se kompanise.
 • Bashkepunon me Njesine e Rekrutimit per identifikimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve te komunikimit ne funksion te rekrutimit.
 • Planifikon, koordinon dhe organizon aktivitete te vazhdueshme PR qe sherbejne per rritjen e imazhit te kompanise apo per promovimin e produkteve dhe sherbimeve te caktuara.
 • Miremban me informacion te update-uar te gjitha kanalet e komunikimit te kompanise.
 • Perpilon dhe krijon raporte analitike per ecurine e kanaleve te komunikimit te kompanise.
 • Kryen detyra te caktuara nga pergjegjesi.

Kualifikimet:

 • Diplome Bachelor ose Master ne Administrim Biznesi, Marketing, Marredhenie me publikun ose te ngjashme
 • 2+ vite experience ne pozicione te ngjashme
 • Njohuri te mira ne Menaxhimin e Rrjeteve Sociale dhe Ads
 • Njohuri te mira ne Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Acrobat, Google Ads & Google Analytics
 • Aftesi shume te forta nderpersonale
 • Aftesi per te punuar ne ekip
 • Njohuri shume te mira te gjuhes Angleze

Qualified candidates must send a letter of interest, an updated CV and a copy of the supporting documents at hr@ikubinfo.al with the Subject “.Net Developer with SharePoint knowledge preferred”

The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008

Apply now

Do you want to talk about your project?

Work with the best team.