Ekspertet e .NET


.Net

Teknologjia .NET është një teknologji kyçe për zhvillimin e web services dhe zgjidhjet e projekteve. Zhvilluesit tanë kanë një eksperiencë shumë të mirë në teknologjinë e ASP.NET për të krijuar aplikacione të fuqishme të konceptuara për proçesim të mëdha të dhënash duke siguruar cilësinë më të lartë dhe siguri totale. Ne kemi një staf të çertifikuar zhvilluesish .NET qëparaqesin performancë të lartë në zhvillimin e projekteve. Zhvilluesit tanë sigurojnë standartet e kërkuara, si edhe nevojat dhe kërkesat e klientëve.

 


Languages C#, T-SQL, JavaScript, HTML, CSS
Standard Products SharePoint, BizTalk, SQL Server Integration Services, SQL Server Reporting Services, Web Assembler, ProjectServer
Frameworks ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, Entity Framework, WCF, AJAX, Enterprise Library, NHibernate, Log4Net, AppFabric, JQuery, Infragistics, Aspose, MS Office Add-ins, Azure, ActiveX
Databases SQL Server 2005-2014 (Standalone, Clustered, and Highly Available, AlwaysOn), Oracle 10G-11GR2
Application Servers IIS - Standalone and Load Balanced and/or Highly Available
IDEs Visual Studio 2008-2014
Versioning Team Foundation Server