Ekspertet e JAVA


Java

Java është një teknologji që performon në nivele të larta duke sjellë siguri, qëndrueshmëri  dhe scalability  për aplikacionet e klientëve. Në ikubINFO, ne kemi një staf të çertifikuar të cilët japin kontribut me përkushtimin e tyre, aftësitë dhe performancë të lartë për sukses in e projektit të klientit.

 


Languages Java, PHP, HTML, CSS, Javascript, SQL, PLSQL
Framework And Technologies Java EE(EJB, CDI, JPA, JAX-RS, JAX-WS etc.), Spring, Spring MVC, Spring Security, Apache Shiro, Hibernate, JSF, Primefaces, Oracle ADF, Apache CXF, Apache Camel, JBPM, Drools, Apache Maven
Databases Oracle, Mysql, DB2, PostgreSQL, MSSQL
Testing JUnit, AssertJ, Selenium, Apache Jmeter
Application Servers Tomcat, WebLogic, Wildfly, Glassfish
IDEs Eclipe, Netbeans, MyEclipse, Intellij, Jdeveloper
Mobile Android, IOS
Versioning Git, SVN