Vodafone M-Pesa


Project Image

Qellimi

Individet qe kane nje numer Vodafone mund te hapin nje llogari M-Pesa prane çdo dyqani Vodafone. Llogaria M-Pesa eshte e ngjashme me nje llogari bankare, me ane te se ciles mund te terhiqen ose dergohen para apo te paguahen fatura te ndryshme utilitare.

 M-Pesa Gateway eshte nje sistem qe ben te mundur integrimin e aplikimit M-Pesa me:

• Sistemet e brendshme te Vodafone (psh. TopUp, Raportime dhe Pagesa faturash),

• Banken ku behen transfertat e parave,

• Sistemet e paleve te treta te cilet i bejne pagesat me M-Pesa (OSHE, UKT, Digitalb, Policia, etj.)

Me anee te ketyre integrimeve behet i mundur ofrimi i sherbimeve te reja dhe me vlere per klientet e Vodafone, si: Pagesa e faturave te energjise elektrike dhe ujit, rimbushja e numrit, pagesat e gjobave si edhe pagesat per Digitalb.

Numri i shebimeve te tilla te ofruara nga Vodafone eshte ne rritje te shpejte dhe sistemi i ndertuar nga ikubINFO ofron fleksibilitet dhe thjeshtesi ne integrimin e paleve te treta.

Sistemi perdor nje mjet raportimi, i cili ben te mundur gjenerimin e raporteve te detajuara per çdo kerkese te procesuar ne sistem.

M-Pesa Gateway ka te implementuar nje sistem rigjenerimi në rast katastrofe. Nese makinat fizike ku ndodhet sistemi demtohen, atëherë një procedurë, brenda pak minutash, bën të mundur kalimin tek makinat e emergjencës, i cili i merr të dhënat çdo ditë nga sistemi që është në punë, pra aktiviteti vazhdon normalisht dhe pa ndërprerje

 

Periudha

Zhvillimi: Mars 2014 – Mars 2015

Mirembajtje ne vazhdim

 Përfituesi

Vodafone Albania

Sponsor

Vodafone Albania

 Teknologjia

BizTalk Server 2013 R2 – C# – SQL Server 20012 – WCF – Windows Services