Portali i Qendres Kombetare te Biznesit


Project Image

Qellimi

Qëllimi kryesor i ngritjes së portalit të Qendres Kombetare të Biznesit është ofrimi i informacionit dhe shërbimeve tek qytetarët, bizneset dhe grupet e tjera të interesit në mënyë sa më të thjeshtë, transparente dhe tërheqëse.

Për ta realizuar këtë, në portalin e QKB jane shkrire funksionalitetet ekzistuese të portalit ekzistues të QKL dhe QKR.

Për efekte sigurie dhe performance, portali operon me një bazë të dhënash më vete e cila sinkronizohet me të dhënat e nevojshme nga regjistrat elektronike të QKR dhe QKL.

Të dhënat që merren nga regjistrat elektronikë ekzistues transformohen dhe ngarkohen ne atë mënyrë që të jenë të optimizuara per funksionalitetet e kërkimit, si per bizneset ashtu edhe per licencat.

Përveç të dhënave që merren nga regjistrat elektronikë, portali ofron edhe të dhënat e veta, si të dhënat e përdoruesve që aksesojnë portalin, njoftimet, lajmet dhe publikimet që duhet të publikohen nga punonjësit e institucionit që kanë për detyrë mirëmbajtjen e saj, sipas roleve të përcaktuara.

Gjithashtu, portali ofron edhe statistika të ndryshme mbi perdorimin e portalitit nepermjet Google Analytics.

Portali në të gjitha funksionalitetet e tij eshte kompatibël me shfletuesit modernë të interneti

 

Periudha

Zhvillimi : Dhjetor 2016 - Mars 2017

Përfituesi

Qendra Kombëtare e Biznesit

 Financuesi

Qendra Kombëtare e Biznesit

 Teknologjia 

.NET

Umbraco