Matura Shteterore


Project Image

Qëllimi

Ky softuer përdoret nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për të rritur transparencën e procesit të pranimit të nxënësve nga shkolla e mesme në Universitete. Procesi i pranimit në Universitete përfshin disa etapa, të cilat janë implementuar nëpërmjet moduleve te mëposhtem:

 

• Moduli i Formularit të Regjistrimit: Të gjitha të dhënat e secilit maturant, si dhe lëndët me zgjedhje do të regjistrohen ne këtë modul.

•Moduli i Provimeve: Regjistron dhe menaxhon sekretimin e tezave, vendin se ku janë zhvilluar provimet, etj.

 •Moduli i Regjistrimit të Pikëve: Pas korrigjimit te provimeve, piket hidhen ne këtë sistem.

•Moduli i Shpalljes se Fituesve: Mbi bazën e pikëve dhe te disa algoritmeve të përzgjedhura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, sistemi përzgjedh fituesit.

•Moduli i Regjistrimit të maturanteve ne Universitetet e përzgjedhura.

 Sistemi ofron edhe një game te gjere funksionalitetesh dhe raportesh te cilat i vijnë ne ndihme administratoreve për te kontrolluar sa me mire mbarëvajtjen e te gjithë procesit te përzgjedhjes se maturanteve neper Universitete.

 

Periudha

Janar 2013 - Prill 2013

Kontrate Mirembajtje ne vazhdim

 Përfituesi

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 Financuesi

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 Teknologjia

 ASP .NET 2010, Oracle 11g R2, Reporting Services