M-TAX


Project Image

Qellimi

M-Tax është një sistem informatik menaxhimi për Drejtorinë e Pergjithshme të Tatimeve. Sistemi M-tax mund te aksesohet në kohë reale nga çdo tatimpagues dhe çdo inspektor i DPT-se duke përdorur nje pajisje mobile apo tablet me sistem operimi iOS, Android dhe Windows Phone.

Gjithkush mund të shkarkoje dhe të instaloje m-Tax për tatimpaguesit nga Apple App Store, Google Play, dhe Windows-Apps Store. Për ceshtje sigurie m-Tax për inspektorët tatimorë mund të shkarkohet dhe instalohet vetëm nga infrastruktura e DPT-se.

Sistemi eshtë në dy gjuhë në shqip dhe në anglisht.

Tatimpaguesi mund të hyje në të dhënat e tij duke përdorur të njëjtën llogari si në sistemin e-Filing. Gjithashtu çdo inspektor mund të përdore të njëjtën llogari si në sistemin C@TS. Të dy aktorët mund të shohin të njëjtin informacion (vetëm me te drejta leximi), si në e-Filing ose sistemin C@TS. Inspektorët gjithashtu mund të komentojë gjate nje inspektimi ne terren.

 

M-Tax është ndërtuar duke përdorur Codename One dhe është ndërtuar mbi dhe në afërsi të infrastrukturës C@TS. M-Tax është ndërtuar si dy aplikme Web Service të veçanta mbi tenjejtin domain me C@TS. M-Tax publik është hostohet në domain e-Filing (në hardware të veçantë), dhe m-Tax Core hostohet në domenin kryesore C@TS (në hardware të veçantë).

Modulet kryesore janë:

  • Sheets Kthimi
  • Pagat
  • Libri i Blerjeve dhe Shitjeve
  • Kontabiliteti
  • e-Filing (Për tatimpaguesit)
  • Rastet e mia (për Inspektoret)

 

Periudha

Zhvillimi: 28 tetor 2015 - 26 dhjetor 2015

Mirëmbajtja: deri në dhjetor 2019

 

Perfituesi

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Financuesi

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 

Teknologjia   

WebAPI2 webservices

.NET 4.5

CodeName One