Vizioni, Misioni dhe Parimet

  • Kreu
  • /
  • Vizioni, misioni dhe parimet

Vizioni

Deri në vitin 2022, ikubINFO do të ruajë vendin e parë në ofrimin e shërbimeve të inxhinierisë software për sektorin publik Shqiptar dhe do të pesëfishojë të ardhurat nga tregu Evropian.

 

Misioni

Ne jemi të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve të inxhinierisë software të nivelit enterprise për t'u mundësuar klientëve tanë të sektorit publik dhe privat, në Shqipëri dhe jashtë vendit, kapërcimin e sfidave të transformimit teknologjik dhe dixhital. Ne përpiqemi t'i arrijmë këto duke frymëzuar punonjësit tanë për të punuar me integritet, me cilësi të lartë, bazuar në standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe duke ushqyer sinqeritet në marrëdhëniet me stafin, klientët dhe partnerët.

 

Parimet

  • Stafi i kualifikuar në teknologjitë më të reja të kohës – çelësi i suksesit të kompanisë.
  • Dorëzimi i punës në kohë dhe me cilësinë më të lartë
  • Asnjë kompromis me profesionalizmin dhe etikën
  • Ambjent të këndshëm për tërë stafin, partnerët, dhe klientët
  • Promovimi i suksesit dhe zhvillimit profesional të punonjësve