Partnerët e ikubINFO

 

Partnerët tanë janë shumë të rëndësishëm sepse ne besojmë që bashkëpunimi ndërmjet nesh dhe partnerëve ndihmon në arritjen e suksesit në fushën e biznesit. Një sinergji e tillë sjell rritje të biznesit dhe mundësi të reja për të dy palët dhe kontribuon në një zhvillim të shpejtë të biznesit.

 


Microsoft gold partner

Microsoft GOLD Partner
ikubINFO ka fituar statusin e Microsoft Gold Certified Partner me kompetencat e mëposhtme:

  • Gold Application Integration
  • Gold Application Development
  • Silver Application Integration
  • Silver Application Development
  • Silver Data Analytics
  • Silver Data Platform

oracle gold partner

Oracle Gold Partner

Kjo çertifikatë dëshmon që ikubINFO sh.p.k ka arritur nivelin Oracle Gold Partner