Certifikime dhe kompetenca

  • Kreu
  • /
  • Partnerët dhe Çertifikimet

 

Një nga arsyet kryesore të implementimit të standarteve është përmirësimi i vazhdueshëm i efektivitetit dhe efiçencës së operacioneve dhe menaxhimit të kompanisë Këto standarte do të zhvillojnë sistemin tonë të menaxhimit; duke plotësuar nevojat dhe preferencat e klientëve tanë, duke motivuar stafin me vendosjen e qëllimeve të qarta të cilat i shërbejnë zhvillimit të sistemit, minimizimi i kostos nëpërmjet optimizimit të operacioneve, zgjerimi i tregut dhe përfitime të tjera.

 


Microsoft gold partner

Microsoft Certified Partner
ikubINFO ka fituar statusin e Microsoft Gold Certified Partner me kompetencat e mëposhtme:

  • Gold Application Integration
  • Gold Application Development
  • Silver Application Integration
  • Silver Application Development
  • Silver Data Analytics
  • Silver Data Platform

Oracle gold partner

Oracle Gold Partner

Kjo çertifikatë dëshmon që ikubINFO sh.p.k ka arritur nivelin Oracle Gold Partner


iso 9001

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

ISO 9001:2015

Kjo çertifikatë dëshmon se Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë së subjektit ikubINFO sh.p.k. është audituar dhe është gjetur në përputhje me kërkesat e Standartit ISO 9001:2015 për këtë fushë veprimi: Projektim, zhvillim dhe implementim i software applications. Shërbim pas-shitje dhe suport teknik.


ISO 20000-1:2011 Information Technology Service Management

Sistemi i Menaxhimit te Sherbimeve

ISO 20000-1:2011

Gjatë vitit 2015 ikubINFO mori certifikimin ISO-IEC 20000-1:2011, i cili perkufizon kerkesat për menaxhimin e shërbimeve.


Sistemi i menaxhimit te sigurise

Sistemi i Menaxhimit te Sigurise se Informacionit

ISO 27001:2013

Kompania është certifikuar për sigurinë e informacionit ISO / IEC 27001: 2013


Sisteme te menaxhimit te vazhdimesise se biznesit

Sistemi i Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit

ISO 22301:2012

ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit ISO 22301:2012 , mbi sistemin e vazhdimësisë së biznesit


Sistemi i Menaxhimit te Mjedisit

ISO 14001:2015


Kompania ka implementuar sistemin e menaxhimit të mjedisit SR EN ISO 14001: 2015. Ne kete menyre ne sigurojme partnerët tanë të biznesit mbi shqetesimin mbi uljen e ndikimit te aktivitetit te kompanise tonë në mjedis


ISO 50001:2011 Energy Management System

Sistemet e Manaxhimit te Energjise

ISO 50001:2011

ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit ISO 50001:2011, Sistemet e Manaxhimit të Energjise


BS OHSAS 18001: 2007  Safety management System

Sistemi i Menaxhimit te Shendetit dhe Sigurise ne Pune

BS OHSAS 18001: 2007

ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit OHSAS 18001: 2007, mbi shëndetin dhe sigurine në punë


Sistemet e Integruara të Menaxhimit

Sistemet e Integruara të Menaxhimit

BS PAS 99:2012

ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit BSI-PAS99 , Sistemet e Integruara të Menaxhimit