Karriera


Bashkohu me ekipin tonë të profesionistëveZBULO POZICIONET VAKANTE

Pse është mirë të punosh tek ikubINFO?

1
Jemi kompania më e madhe për software engineering në Shqipëri.


2
Drejtimi i kompanisë udhëhiqet nga vetë aksionerët dhe ekzekutivë të tjerë, profesionistë të apasionuar të fushës, nga më të mirët në treg, me eksperiencë mbi 20-vjecare në industrinë e Teknologjisë së Informacionit.
3
Kemi grupin më të madh të senior software engineers, të cilët i japin mbështetje të vazhdueshme inxhinierëve të rinj që kanë dëshirë të zhvillohen profesionalisht në një mjedis dinamik dhe inovativ.4
Kompani me strategji disa-vjecare të dokumentuar ku secili punonjës e ka të qartë si kontribuon në realizimin e objektivave të strategjisë.
5
Proceset tona të punës janë ndërtuar mbi bazën e standardeve dhe metodologjive më të njohura ndërkombëtare, duke bërë të mundur që cdo punonjës i kompanisë sonë të jetë profesionalisht konkurrues me cdo profesionist shqiptar apo të huaj.6
Kemi fituar maturitet teknik dhe biznesi, duke siguruar qëndrueshmëri për të ardhmen.

Pse është interesante puna tek ikubINFO?

  • Përdorim një gamë të gjerë të teknologjive më të njohura të kohës.
  • Punojmë me projekte të mëdha, të tipit enterprise, cka krijon më shumë mundësi për rritjen profesionale të stafit.
  • Punojmë me klientë në sektorin publik dhe privat, në Shqipëri dhe jashtë vendit.
  • Qendra e kërkimit teknologjik (Technology Research Center) e ikubINFO krijon mundësitë për specializime në teknologjitë më të reja.
  • Nëpërmjet njësisë “ikubator” të Akademisë u jepet mundësia të rinjve për realizimin e bizneseve / projekteve startups.

A do të rritem profesionalisht?

Vleresim
Kompania kryen vlerësime periodike dhe transparente, bazuar në matricat e profesionalizmit.
Promovim
Promovojmë dhe sigurojmë certifikime ndërkombëtare profesionale të paguara.
Mundesi
Mundësi për punë dhe trajnim në Europë.
Investim
Investojmë në mënyrë konstante për zhvillimin e punonjësit duke përfshirë certifikimet, përvetësimin e teknologjive të reja, specializime, pjesëmarrje në konferenca, apo në kurse dhe seminare trajnimi.
Performance
Cdo punonjës ka Planin Vjetor të Performancës, të hartuar në bashkëpunim me supervizorin, cka përbën bazën për Vlerësimin Vjetor të Performancës.

Cilat janë rregullat e Punësimit?

Plotësisht sipas Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë20 ditë pushime vjetore40 orë pune në javë, me pagesë ekstra për orët shtesëFleksibilitet në orarin e punës

Cilat janë të ardhurat e pritshme?

Kemi pagat më konkurrente në treg, në top 5% të nivelit të pagave të kompanive me aktivitet të ngjashëm.


Cdo punonjës ka të garantuar pagën 13, në fund të vitit kalendarik.


Cdo punonjës ka të drejtën e një shpërblimi shtesë deri në vlerën e një page të plotë në mes të vitit, në varësi të 
Performancës në punë dhe Realizimit të Planit Vjetor (personal) të Zhvillimit Profesional


Sigurim shëndetësor privat shtesë. 


Monitorojmë me vëmendje angazhimin e punonjësit dhe shpërndajmë shpërblime përgjatë gjithë vitit.

Si është Ambjenti i Punës dhe Jeta tek ikubINFO?

Promovojmë bashkëpunimin me shpirt të fortë ekipi dhe komunikimin e hapur dhe transparent ndërmjet të gjitha niveleve në kompani.
Krijojmë atmosferë pozitive me organizime të rregullta aktivitetesh shoqërore, familjare apo sportive, festa përvjetorësh, dhe argëtimi, për të siguruar një balancë të mirë ndërmjet punës dhe jetës.
Inkurajojmë diversitetin e mendimeve, duke ruajtur me forcë profilin profesional dhe teknik të kompanisë
Në mënyrë të vazhdueshme shkëmbejmë ide dhe marrim feedback nga stafi për të zhvilluar si Kompaninë, ashtu edhe punonjësit.
Kemi ambjente pune shumë të mira, pozicionuar në një nga zonat më të pëlqyera të Tiranës, dhe kujdesemi t’i kemi sipas standardeve për sigurinë dhe shëndetin e punonjësve.
Praktikojmë të dëgjuarin aktiv duke respektuar mendimet ndryshe të kolegëve.