Our mission

We are committed to deliver world class enterprise software engineering services to enable our public and private sector customers, in Albania and abroad, to overcome their technological and digital transformation challenges. We strive to achieve these as we empower our employees to work with integrity, at highest quality, based on best international standards and practices, while nurturing candor in relationships with staff, clients, and partners.

Our history

Equipped with 27+ years of business experience of founders and key senior managers, ikubINFO has become the leading Software Engineering company in Albania. The strong team of 170+ certified professionals in modern technologies is our key to success. While solidifying our position in Albania as the leading company in providing software engineering services for the most important e-Government systems in Albania, we are expanding our activities in European markets as well.

Our people

With more than 170 developers, equipped with high knowledge and experience in various fields, ikubINFO stands as the largest company in Albania in the field of software development. We have the largest group of senior-level software engineers very well aligned with young dynamic innovative professionals & eager to grow.

Read more

Our mission

We are committed to deliver world class enterprise software engineering services to enable our public and private sector customers, in Albania and abroad, to overcome their technological and digital transformation challenges. We strive to achieve these as we empower our employees to work with integrity, at highest quality, based on best international standards and practices, while nurturing candor in relationships with staff, clients, and partners.

Our history

ikubINFO është kompania lider në fushën e inxhinierisë softuerike në Shqipëri, me një përvojë mbi biznesi mbi 25 vite te themeluesve dhe manaxherëve. Ekipi i konsoliduar prej 150+ zhvilluesve të certifikuar në teknologjitë me moderne është çelësi ynë i suksesit. Nderkohe qe ruajme pozicionin tonë në Shqipëri si kompani lider në ofrimin e shërbimeve inxhinierike softuerike për sistemet më të rëndësishme të qeverisjes elektronike në Shqipëri, ne po zgjerojmë aktivitetet tona edhe në tregjet evropiane.

Who we are

With more than 150 developers, equipped with high knowledge and experience in various fields, ikubINFO stands as the largest company in Albania in the field of software development. We have the largest group of senior-level software engineers very well aligned with young dynamic innovative professionals & eager to grow.

Read more