Asistent/e Menaxher Projekti

Apply now

Me 27+ vjet pervoje biznesi te themeluesve dhe menaxhereve kryesore, ne ofrojme sherbime te inxhinierise softuerike ne Shqiperi dhe ne tregun nderkombetar, duke bashkuar profesionistet me te mire, praktikat me te mira dhe nje perzgjedhje te zgjuar te teknologjive moderne. Ekipi i 170+ zhvilluesve te certifikuar ne teknologjite moderne eshte çelesi yne per sukses. Ndersa forcojme pozicionin tone ne Shqiperi si kompani lider ne ofrimin e sherbimeve te inxhinierisee softuerike per sistemet elektronike me te rendesishme te administrates publike ne Shqiperi, ne po zgjerojme aktivitetet tona edhe ne tregjet europiane.

Ne jemi ne kerkim te personave te motivuar dhe te apasionuar per t’u bashkuar me ne ne pozicionin:

Asistent/e Menaxher Projekti

Asistent/e Menaxher Projektit punon me Menaxherin e Projektit per koordinimin dhe realizimin e detyrave te projektit, me qellim realizimin e projektit ne perputhje me kerkesat e tij, afatet kohore, brenda buxhetit dhe ne perputhje me procedurat e kompanise, ligjet dhe rregulloret ne fuqi.

Detyrat:

 • Ndihmon dhe mbeshtet Menaxherin e Projektit ne menaxhimin dhe koordinimin e projekteve.
 • Kontribuon ne zhvillimin dhe mirembajtjen e planeve te projektit.
 • Ndihmon dhe mbeshtet Menaxherin e Projektit per zhvillimin e projektit ne perputhje me procedurat e menaxhimit te projekteve.
 • Ndihmon dhe mbeshtet Menaxherin e Projektit per menaxhimin e thirrjeve gjate ofrimit te sherbimeve.
 • Komunikon me grupet e interesit te projektit per nevojat dhe objektivat e projektit.
 • Ndihmon dhe mbeshtet Menaxherin e Projektit per perdorimin e tools te menaxhimit te projektit dhe tools te tjera qe perdoren nga ekipi ne projekt.
 • Ndihmon ne administrimin e tools te menaxhimit te Projektit.

Profili:

 • Diplome Bachelor/Master ne Informatike (ose te ngjashme).
 • Minimalisht 1 vite eksperience pune ne kete rol.
 • Pervoja e meparshme ne industrine e inxhinierise softwerike eshte nje avantazh.
 • Njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.
 • Aftesi te mira ne zgjidhjen e problematikave.
 • Aftesi shume te mira komunikuese.
 • Aftesi te menduarit ne menyre kritike. Aftesi ne menaxhimin e dokumentave.
 • Njohuri te mira te office tools si: Microsoft Project, Word, Excel, PowerPoint dhe Visio

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-ne dhe dokumentat e tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e email-it hr@ikubinfo.al me subjekt “Asistent/e Menaxher Projekti

The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008

Apply now

Do you want to talk about your project?

Work with the best team.