Teknologjitë dhe praktikat që ne zotërojmë janë themeli i punës sonë për tu siguruar klientëve tanë, në Shqipëri dhe ndërkombëtarisht, në eGoverment, Bankë, Energji, Telekomunikacion, dhe shumë industri të tjera, zgjidhjet që u duhen për të zgjidhur probleme komplekse dhe për të zhvilluar biznesin e tyre.

Kompetencat tona

Platformat kryesore

.NET Core, .NET Framework; Java; Python, PHP, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET Webforms; Web API, WCF; Entity Framework, NHibernate; Spring, Spring Boot,Java Enterprise Edition (JSF, EJB, JMS, etc.); Hibernate; Apache Camel, JBPM; Tomcat WebSphere, WebLogic, WildFly, SQL Server Reporting Services; Jasper Reports Django, Flask

Tools

Azure DevOps; Jenkins; Sonarqube ; Git ; Visual Studio; Visual Studio Code; Eclipse, NetBeans, Intellij

Integration

BizTalk; Logic Apps; SQL Server Integration Services; Apache Camel; Spring Integrations

GIS

Openlayers API, ArcGIS Online, ArcGIS Server, GeoExt, Leaflet, Google Maps JS API; PostgreSQL/PostGIS, SQL Server; Desktop, QGIS Desktop, ArcSDE

Cloud Platforms

Azure, AWS

Web

HTML, CSS, Javascript; Angular, React, Jquery, Razor

Databases

SQL SERVER; Oracle DB; MYSQL; PostgreSQL; DB2; MongoDB

Desktop

WPF; Windows Forms; Universal Apps; Swing; JavaFX

Mobile

React Native; Xamarin; Codename ONE;

Collabs, CRM, Portals

Sharepoint; Umbraco; WebAssembler; Nuxeo

Kompetencat tona

Platformat kryesore

.NET Core, .NET Framework; Java; Python, PHP, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET Webforms; Web API, WCF; Entity Framework, NHibernate; Spring, Spring Boot,Java Enterprise Edition (JSF, EJB, JMS, etc.); Hibernate; Apache Camel, JBPM; Tomcat WebSphere, WebLogic, WildFly, SQL Server Reporting Services; Jasper Reports Django, Flask

Tools

Azure DevOps; Jenkins; Sonarqube ; Git ; Visual Studio; Visual Studio Code; Eclipse, NetBeans, Intellij

Integration

BizTalk; Logic Apps; SQL Server Integration Services; Apache Camel; Spring Integrations

GIS

Openlayers API, ArcGIS Online, ArcGIS Server, GeoExt, Leaflet, Google Maps JS API; PostgreSQL/PostGIS, SQL Server; Desktop, QGIS Desktop, ArcSDE

Cloud platforms

Azure, AWS

Web

HTML, CSS, Javascript; Angular, React, Jquery, Razor

Databases

SQL SERVER; Oracle DB; MYSQL; PostgreSQL; DB2; MongoDB

Desktop

WPF; Windows Forms; Universal Apps; Swing; JavaFX

Mobile

React Native; Xamarin; Codename ONE;

Collabs, CRM, Portals

Sharepoint; Umbraco; WebAssembler; Nuxeo

Karriera

Dëshironi të bëheni pjesë e familjes sonë?

Vende Vakante

DëSHIRONI Të FLASIM RRETH PROJEKTIT TUAJ?

Punoni me ekipin më të mirë