Partnerët e ikubINFO

Partnerët tanë janë shumë të rëndësishëm sepse ne besojmë që bashkëpunimi ndërmjet nesh dhe partnerëve ndihmon në arritjen e suksesit në fushën e biznesit. Një sinergji e tillë sjell rritje të biznesit dhe mundësi të reja për të dy palët dhe kontribuon në një zhvillim të shpejtë të biznesit.

Partnerët

 

Microsoft GOLD Partner

ikubINFO ka fituar statusin e Microsoft Gold Certified Partner me kompetencat e mëposhtme:

Gold Application Integration

Gold Application Development

Silver Application Integration

Silver Application Development

Silver Data Analytics

Silver Data Platform

Oracle GOLD Partner

ikubINFO sh.p.k ka arritur nivelin Oracle Gold Partner dhe vazhdon te kete status ne vazhdim.