Njoftim Punesimi

Njoftim Punesimi


ikubINFO është ne kerkim për zhvillues të motivuar ne .NET, Java, Database dhe Sharepoint

për t'iu bashkuar ekipit tonë

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë letrën e interesit, CV-në e përditësuar dhe kopjet e certifikimeve, referencave etj ne adresen e emailit: hr@ikubinfo.al

Ju garantojme:


- Ekip Profesional Pune 
- Rritje Profesionale
- Trajnime dhe Certifikime te ndryshme;

 

Të dhënat personale te dorezuara do te perdoren vetem per qellime rekrutimi  sipas legjislacionit ne fuqi Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e informacionit personal".

 


Free Quote