Vizioni, Misioni dhe Parimet

 • Kreu
 • /
 • Vizioni, misioni dhe parimet

Vizioni
Deri në fund te vitit 2020, ikubINFO Shpk. do të arrijë të jetë:

 • Kompania lider ne Shqiperi per zhvillimin e zgjidhjeve software per eGovernment;
 • Kompania me standardet me te larta te cilesise per te plotesuar kerkesat perhere ne rritje te tregut nderkombetar per zhvillimin e software.


Misioni
ikubINFO kryen:

 • Të gjitha aktivitetet për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e software aplikative
 • Implementimin e sistemeve Database, Middleware, BI, Data Warehouse, dhe platformave të tjera
 • Menaxhimin e projekteve të fushës së TIK dhe shërbimeve
 • Aktivitetet e konsulencës dhe trajnimit të specializuar
 • Aktivitetet e shitjes së produkteve dhe shërbimeve software dhe pajisjeve ICT

nëpërmjet:

 • Punësimit të një stafi profesional
 • Përdorimit të teknologjive të Microsoft dhe Java
 • Sigurimit të një cilësie të lartë në përputhje me standardet bashkëkohore të software
 • Një komunikimi transparent me stafin, kontraktorët, klientët, partnerët (profesionalizëm, etikë, mirësjellje)
 • Rregullave të pastra të konkurrimit; krijimit të marrëdhënieve serioze me partnerët më të shquar të fushës së TIK, etj. 
 • Sigurimit të një diversifikimi të përshtatshëm të aktivitetit

për:

 • Plotësimin e nevojave të tregut për shërbimet e mësipërme për:
 • Sektorin publik Shqiptar, por me shtrirje me faza edhe në vendet fqinje
 • Për sektorin financiar (Banka dhe Sigurime)
 • Për sektorin telco (mobile, fixed, ISP)
 • Për sektorin e energjetikës

Parimet

 • Stafi i kualifikuar në teknologjitë më të reja të kohës – çelësi i suksesit të kompanisë.
 • Dorëzimi i punës në kohë dhe me cilësinë më të lartë
 • Asnjë kompromis me profesionalizmin dhe etikën
 • Ambjent të këndshëm për tërë stafin, partnerët, dhe klientët
 • Promovimi i suksesit dhe zhvillimit profesional të punonjësve

Free Quote