Certifikime dhe Kompetenca

Një nga arsyet kryesore të implementimit të standarteve është përmirësimi i vazhdueshëm i efektivitetit dhe efiçencës së operacioneve dhe menaxhimit të kompanisë Këto standarte do të zhvillojnë sistemin tonë të menaxhimit; duke plotësuar nevojat dhe preferencat e klientëve tanë, duke motivuar stafin me vendosjen e qëllimeve të qarta të cilat i shërbejnë zhvillimit të sistemit, minimizimi i kostos nëpërmjet optimizimit të operacioneve, zgjerimi i tregut dhe përfitime të tjera.

Kompania

 

Microsoft Certified Partner

ikubINFO ka fituar statusin e Microsoft Gold Certified Partner me kompetencat e mëposhtme:


 • Gold Application Integration

 • Gold Application Development

 • Silver Application Integration

 • Silver Application Development

 • Silver Data Analytics

 • Silver Data Platform
 • Oracle Gold Partner

  Kjo çertifikatë dëshmon që ikubINFO sh.p.k ka arritur nivelin Oracle Gold Partner

  ISO 9001:2008; LL-C (Certification)

  Kjo çertifikatë dëshmon se Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë së subjektit ikubINFO sh.p.k. është audituar dhe është gjetur në përputhje me kërkesat e Standartit ISO 9001:2008 për këtë fushë veprimi: Projektim, zhvillim dhe implementim i software applications. Shërbim pas-shitje dhe suport teknik.

  ITmark

  Njohje e një sipërmarrjeje të sukseshme. Kjo çertifikatë dëshmon që kompania është vlerësuar në përputhje të plotë me kërkesat ITmark Appraisal Method v2.0. Organizata është çertifikuar në ITmark.

  Sistemi i Menaxhimit te Sigurise se Informacionit

  Kompania është certifikuar për sigurinë e informacionit ISO / IEC 27001: 2013

  Sistemi i Menaxhimit te Sherbimeve

  Gjatë vitit 2015 ikubINFO mori certifikimin ISO-IEC 20000-1:2011, i cili perkufizon kerkesat për menaxhimin e shërbimeve.

  Sistemi i Menaxhimit te Mjedisit

  Kompania ka implementuar sistemin e menaxhimit të mjedisit SR EN ISO 14001: 2004. Ne kete menyre ne sigurojme partnerët tanë të biznesit mbi shqetesimin mbi uljen e ndikimit te aktivitetit te kompanise tonë në mjedis

  Sistemi i Menaxhimit te Shendetit dhe Sigurise ne Pune

  ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit OHSAS 18001: 2007, mbi shëndetin dhe dement në punë

  Sistemi i Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit

  ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit ISO 22301:2012 , mbi sistemin e vazhdimësisë së biznesit

  Sistemet e Integruara të Menaxhimit

  ikubINFO është i çertifikuar sipas standartit BSI-PAS99 , Sistemet e Integruara të Menaxhimit