Çertifikimet e ikubINFO sh.p.k.

Shërbime

 • Zhvillim Sistemesh Software

  Zhvilluesit tanë kanë shumë vite eksperiencë në zhvillim aplikimesh web, mobile dhe desktop.

 • IT Outsourcing

  IT Outsourcing është zgjidhja e duhur për cdo kompani e cila është e interesuar për tu bërë më eficiente...

 • SLA - Mirëmbajtje

  Shërbimet e mirëmbajtjes garantojnë funksionimin eficient 24/7 të të gjithë sistemeve të ndërtuara nga kompania jonë.

 • Gis Services

  Eficienca e menaxhimit të të dhënave gjeohapsinore është bërë gjithmonë më e rëndësishme në kuadrin e kompanive private dhe institucioneve shtetërore.

 • Shërbime Integrimi

  Shërbimet e integrimit i vijnë në ndihmë kompanive të ndërtojnë një arkitekturë IT, e cila është në gjëndje të integrojë procese nga aplikime të ndryshme në kohë reale, duke vazhduar proceset e biznesit në back-end.

 • Akademia ikubINFO

  Programi “Akademia ikubINFO" është një program formimi 3-6 mujor për studentë, përmes të cilit kompania ikubINFO synon zhvillimin e aftësive programuese të kandidatëve...

 • Më shumë...